Пропедевтика

Використання мовної ритміки для пропедевтики дисграфії у молодших школярів

Порушення писемного мовлення серйозно перешкоджає засвоєнню шкільних знань і не може бути самостійно подолано дитиною без спеціальної допомоги.
Процес письма в нормі здійснюється на основі достатнього рівня сформованості певних мовних і немовних функцій: слуховий диференціації звуків, правильного їх проголошення, мовного аналізу і синтезу, сформованості лексико-граматичної сторони мовлення, зорового аналізу і синтезу, просторових уявлень.
У сучасній літературі «часткове специфічне порушення письма» визначається як дисграфія. У застосуванні до молодшим школярам вірніше говорити не про порушення, а про труднощі формування, становлення навичок письма.

Пропедевтика

Пропедевтика — це попередній вступний курс, викладений в стислій формі, також її можна визначити як курс попереднього навчання. Виходячи з цих визначень і складності дефекту, пропедевтику дисграфии можна розглядати як ряд профілактичних заходів, спрямованих на попередження порушень писемного мовлення. Корекція порушень писемного мовлення вимагає тривалого часу і великого напруження сил, тому важливо якомога раніше виявити схильність до дисграфії і почати профілактичну роботу вже в дошкільному віці.
На жаль, не всі діти, що надходять в 1-й клас, мають належну підготовку. В останні роки скоротилося число дітей, у яких біологічний вік відповідає паспортному (з 82 до 55%), а кількість дітей з уповільненим розвитком збільшилася в 3 рази. Крім того, до 26% збільшилася кількість дітей з дисгармонійним і різко дисгармонійний розвитком. Діагностика готовності до систематичного навчання показала: тільки 18,5% є «зрілими», 49,3 — «среднезрелимі», 32,2% — «незрілими». Відсоток дітей, не готових до систематичного навчання в школі, збільшився в 5 разів (2003).
Збільшилося число дітей, яких правомірно можна віднести до групи ризику. До них відносяться:

  • Діти з пере- і постнатальної шкодою;
  • З пізнім розвитком усного мовлення;
  • Із затримкою психічного розвитку;
  • З білінгвізмом.

Стало значно більше дітей з неблагополучних сімей, а також які не відвідують дитячий садок і не пройшли спеціальної дошкільної підготовки.
З кожним роком зростає кількість дітей з білінгвізмом. Це вимагає від логопеда вибору адекватних прийомів навчання грамоті: такі діти входять до групи ризику по дисграфії і повинні отримувати індивідуальну допомогу при засвоєнні другої мови.

Leave a comment