Дислалія

Дислалія. Основні форми, напрямки та методи корекції

Дислалія визначається як порушення звуковимови при нормальному слуху і збереженій іннервації мовного апарату.
Механічною (органічною) дислалією називають такий вид неправильної звуковимови, який викликається органічними дефектами периферичного мовного апарату, його кісткової і м’язової будови.

  • укорочена вуздечка мови (під’язикова зв’язка);
  • дефекти будови щелеп;
  • неправильна будова неба;
  • товсті губи, часто з відвислою нижньою губою, або вкорочена, малорухлива верхня губа
    Функціональної дислалией називається такий вид неправильного звуковимови, при якому немає ніяких дефектів артикуляційного апарату. Іншими словами, немає ніякої органічної основи.

Дислалія Основні форми, напрямки та методи корекції

Причини функціональної дислалиії

  • неправильне виховання мови дитини в сім’ї.
  • по наслідуванню.
  • двомовність в сім’ї.
  • недорозвиненням фонематичного слуху.

Вона може бути викликана і невмінням дитини утримувати язик у потрібному положенні або швидко переходити від одного руху до іншого.
Порушення звуковимови у дітей можуть виявлятися або у відсутності тих чи інших звуків, або в їх викривлення, або в замінах.
Звук може замінятися іншим звуком, наявним у фонетичній системі мови. Заміни ці можуть бути наступними:
1) заміна звуків, однакових за способом утворення і розрізняються за місцем артикуляції,
2) заміна звуків, однакових за місцем артикуляції і розрізняються за способом освіти,
3) заміна звуків, однакових за способом утворення і розрізняються по участі органів артикуляції
4) заміна звуків, однакових за місцем і способом утворення і розрізняються по участі голосу,
5) заміна звуків, однакових за способом утворення
За кількістю порушених звуків дислалія ділиться на просту і складну. Якщо у вимові відзначається до чотирьох дефектних звуків, — це проста дислалія, якщо п’ять звуків і більш — складна дислалія.

Види дислалії

Відповідно до характеру дефекту вимови, що відноситься до певної групи звуків, виділяються наступні види дислалии:
1. сигматизм (від назви грецької букви сигма, що позначає звук с) — недоліки вимови свистячих (с, з, з, з, ц) і шиплячих (ш, ж, ч, щ) звуків. Один з найпоширеніших видів порушень вимови.
2. ротацизм (від назви грецької букви ро, що позначає звук р) — недоліки вимови звуків р і р.
3. ламбдацизм (від назви грецької букви ламбда, що позначає звук л) — недоліки вимови звуків л і л.
4. Дефекти вимови піднебінних звуків: каппацізм — звуків до і до, гаммацізм — звуків г і г, хітізм — звуків х і х, йотацізм — звуку й (від назв грецьких букв каппа, гама, хи, йота, що позначають відповідно звуки до, г, х, і).
5. Дефекти озвончения — недоліки вимови дзвінких приголосних звуків. Ці дефекти виражаються в заміні дзвінких приголосних звуків парними глухими звуками: б-п, д-т, в-ф, з-с, ж-ш, г-к і т. Д.
6. Дефекти пом’якшення — недоліки вимови м’яких приголосних звуків, які полягають в основному в заміні їх парними твердими, наприклад д-д, п-п, к-к, р-р і т. Д.
Виняток становлять тільки звуки ш, ж, ц, що не мають м’яких пар, і звуки ч, щ, і, які вимовляються завжди м’яко і не мають твердих пар.

II етап — формування вимовних умінь і навичок

У завдання цього етапу входить:
а) усунення неправильного звуковимови;
б) розвиток у дітей уміння диференціювати у вимові звуки, подібні за артикуляцією або за звучанням;
в) формування вимовних умінь і навичок в різних видах самостійної мови дітей.
Розвиток слухового уваги, слухової пам’яті та фонематичного сприйняття
Виправлення недоліків звуковимови у дітей полягає в постановці і автоматизації звуків і одночасному розвитку фонематичного сприйняття, так як без повноцінного сприйняття фонем, без чіткого їх розрізнення неможливо і їх правильну вимову.
Розвиток фонематичного сприйняття здійснюється з найперших етапів логопедичної роботи і проводиться в ігровій формі, на фронтальних, підгрупових та індивідуальних заняттях.
Починається ця робота на матеріалі немовних звуків і поступово охоплює всі звуки мови, що входять в звукову систему даної мови (від звуків, вже освоєних дітьми, до тих, які тільки ще ставляться і вводяться в самостійну мова).
Паралельно з найперших занять проводиться робота з розвитку слухового уваги та слухової пам’яті, що позволяв домагатися найбільш ефективних і прискорених результатів розвитку фонематичного сприйняття. Це дуже важливо, тому що невслушіваться в мова оточуючих часто є однією з причин неправильного звуковимови.
У процесі логопедичних занять дитина повинна перш за все придбати вміння контролювати свою вимову і виправляти його на основі порівняння власної мови з промовою оточуючих.

Всю систему логопедичної роботи з розвитку у дітей здатності диференціювати фонеми можна умовно розділити на шість етапів:

I етап — впізнавання немовних звуків.
II етап — розрізнення висоти, сили, тембру голосу на матеріалі однакових звуків, словосполучень і фраз.
III етап — розрізнення слів, близьких за звуковим складом.
IV етап — диференціація складів.
V етап — диференціація фонем.
VI етап — розвиток навичок елементарного звукового аналізу.
артикуляційна гімнастика
У процесі попереднього логопедичного обстеження часто виявляються порушення в будові органів артикуляційного апарату. У таких випадках паралельно з роботою з розвитку фонематичного сприйняття проводиться артикуляційна гімнастика (підготовчі вправи).
Метою артикуляційної гімнастики є вироблення правильних, повноцінних рухів артикуляційних органів, необхідних для правильної вимови звуків, і об’єднання простих рухів у складні — артикуляційні уклади різних фонем.